MuzART MAP:

 

МузАРТ Программа:
(У всех наших уважаемых гостей "headliners"
Городницкий, Иващенко, Паперный,
Gypsy Tribe, Balkan Laikas
-
по крайней мере 
по 30 минут )

ARTISTS :     

A.Gelman
I.Ponochevny
A.Viksne          
Z.Rock
M.Terpenev
M.Rodriguez
T.Pekker

O.Nadukhovskaya
N.Foucault
N.Ponomareva
A.Kovaleva
M.Prototopov 
M.Igel
K.Grechukhina
E.Milogradova
A.Pevzner
M.Gladchenko
N.Makhova
V.Nikulina 

Alan Kos
Maria Belilovskaya
Olga Nikitina

**Special Exhibition :
Edwards Drapkin Sculptures

 

Organizations : 
 

JCC Los Gatos
EthnoFM
Hearts of Ukraine
Cash For Refugees
EcoFood
Orange Music Studio
RACS San Francisco
RSJC San Francisco 
Kukui Studio

Help Ukraine NOW

 

**JCC PAVILION - Rabbi ILANA B-DAY!!
(Courtesy JCC Los Gatos)

Meditation PLAZA:

Тайский массаж от Лео (may need to RSVP)

 

FOOD:

Shish-Kebab (cash only)
BLINY from Alesha Stupin (cash only)
Копченая Рыба (с пивом) от Алекса


 

-----------------------------------------------------------------------

CONCERT PROGRAM!!!!


12:15- 12:30 Marco Ghezzo, Zhenya Rock

12:30 - 12:35 A.Korolev

12:40 - 12:50 Kamilla Linder

 

12:50 - 13:00 Marat Svetlichny

 

13:00 - 13:10 Vadim and Regina Rabinovich

13:10 - 13:20 K.Emma

 

13:20 - 13:30 Natalia/Sergey Bokhantsevy

 

13:30 - 14:00 Hanna & Spivrobeatniky BAND!

 

** 14:00 - 14:40 GYPSY TRIBE!!!!!!!!!!!!

 

14:40 - 14:50 Z.Shpitz

 

 

15:00 - 15:10 Maya/Alexandr Goldobiny

15:10 - 15:20 M.Pastushkov

15:20 - 15:30 T.Uvarova 

 

15:30-15:40 Katya Brown

15:40-15:50 ЛАЛА!! Lala Huseynzade

15:50 - 16:00 Zaza

16:00 - 16:10 Katya Novskaya


16:10 - 16:25 A.Scherbina

**16:30 - 17:00 A.PAPERNY!!!!!!!!

**17:00 - 17:30 A.IVASCHENKO!!!!!!!

 

**17:30 - 18:00 A.GORODNITSKY!!!!!!!

 

18:00 - 19:00 Balcan Laikas Group!!!

19:00- 20:00 Martishor Disco