Оргкомитет Фестиваля

Sergey Terpenev  - Комендант Слета
Grisha Kotlyar       (650)-248-4820
Efym Raysberg     (510)-468-3140 
Marina Terpenev
Zhenya Rock
Natali Rock

Svetlana Kroz
Mila Panov
Julia Nikolayev
Vadim Rabinovich
Olesya Oleynik  
Natali Jones
Lina Stewart
Lera Promokhova
Alex Yelluas
Larisa Loish  
Lyudmila Grigoryev
Igor Kouzmenko
Tatian Patrick
Alia Khidiatova
Andrey Posdnyqkov
Leo LakShaman

 

Email address: ksp.poluostrov@gmail.com